Apie LDANCE   Šokiai   Galerija   Kontaktai
Pradžia / Apie šokių studiją
Pagrindinis šokio tikslas – ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą asmenybę, sudaryti galimybes įgyti kiekvienam žmogui būtiną bendrąją šokio raiškos patirtį ir išprusimą.

Mes siekiame:
  • kad vaikai įgytų šokio kūrybos patirties, ją plėstų, ugdytųsi gebėjimus, reikalingus savarankiškai kurti,
  • pristatytų kūrybinės raiškos rezultatus ir aktyviai dalyvautų kultūriniame bendruomenės gyvenime,
  • pažintų dabarties šokio stilistinę įvairovę,
  • puoselėtų judesių, scenos ir bendravimo kultūrą, ugdytų estetinę nuovoką.